فدک سید

بذر گل

Showing 1–18 of 80 results

گونه های مشابه : آهار پابلند گل درشت قرمز – کد 11012 آهار پابلند گل درشت نارنجی – کد 11014
3,500تومان
کشت مستقیم در اوایل بهار در چاله هایی به عمق یک سانتی متر
3,500تومان
گونه های مشابه : آفتابگردان پابلند حنایی ( شاخه بریده ) – کد 11119 آفتابگردان پابلند زرد ( شاخه بریده ) – کد 11120
3,500تومان

Showing 1–18 of 80 results